ارسال پیامک

شرکت ایران پیام مازندران سامانه ارسال انبوه پیام کوتاه است

ثبت نام در i-message.ir رایگان و تعرفه ارسال هر پیامک متنی یکصد ریال و هر پیامک صوتی (60ثانیه) یکهزار ریال  میباشد.کاربران ایران پیام می توانند به بهترین بانک های شماره موبایل پیامک ارسال کنند.

 بانک های موبایل بر اساس :

·                شهر

·                نقشه گوگل

·                کدپستی

·                سن

·                جنسیت

·                بانک مشاغل مختلف 

·           بانک شماره